Estratègia de la precarietat a Berlín


Exposició de Francesc Abad
Kunstverein Tiergarten de Berlín

De l'11 d'agost al 17 de setembre de 2017
Inauguració: 23 d'agost a les 19h

Dimecres 23 d'agost a les 18 h
Visita comentada de l'exposició a càrrec de Claudia Beelitz
Dissabte 9 de setembre a les 18 h
Lectura de textos de Francesc Abad a càrrec de Claudia Kalász

El concepte del temps genera les seves pròpies imatges: la pela de taronja, el tortell, la closca de cargol, el caqui, el sòcol de la fàbrica... que ens suggereixen les complexitats del laberint, la densitat de l’acumulació de capes i la superposició del palimpsest. En gran part, l’obra de Francesc Abad s’estructura des de la reflexió sobre el temps realitzada des del més absolut del present (territori, ideologies, conflicte), per projectar-se envers el passat concebut com a construcció des de la història i la memòria (W. Benjamin), i un futur que cal pensar i formular sota l’ombra de la utopia (E. Bloch).
Aquest discurs s’enfronta a una contingència dual, la que imposa el pas temps i la que generen els poders dominants (capital, ideologies). Així, cal desenvolupar una estratègia de la precarietat, a la manera d’un samidzat, des de la qual sigui possible la resistència i l’enfrontament. 

Projecte comissariat per Miquel BardagilMagdala Perpinyà i Monika Anselment
Amb el suport d'Acción Cultural (AC/E), el Departament de Cultura de Berlín i l'Institut Ramon Llull 
Exposició amb la col·laboració d'ACVic Centre d'Arts Contemporànies